Tư vấn khách hàng: 0989 001 303

Trang chủ Tin tức Văn bản pháp luật

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND Quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình

10/06/2016

Bài viết khác

Thông tư 02/2016/TT-BXD Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư 02/2016/TT-BXD Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

10/06/2016
Ngày 15/02/2016, Bộ Xây dựng có Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cưng cư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016. Các văn bản gồm: Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực

Công ty liên kết

Video clip

Hỗ trợ và tư vấn khách hàng

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

0989 001 303