Tư vấn khách hàng: 0989 001 303

Trang chủ Tin tức Văn bản pháp luật

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP - Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng

28/06/2017

Bài viết khác

Nghị định 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội

28/06/2017
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

28/06/2017
Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
THÔNG TƯ 19/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 99 - LUẬT NHÀ Ở

THÔNG TƯ 19/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 99 - LUẬT NHÀ Ở

28/06/2017
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
THÔNG TƯ 22/2016/TT-BXD NGÀY 01/07/2016 BÃI BỎ VĂN BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH DO BXD HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH

THÔNG TƯ 22/2016/TT-BXD NGÀY 01/07/2016 BÃI BỎ VĂN BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH DO BXD HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH

28/06/2017
Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Công ty liên kết

Video clip

Hỗ trợ và tư vấn khách hàng

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

0989 001 303