Tin tức

Tư vấn khách hàng: 0989 001 303

Trang chủ Tin tức

Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng

01/07/2017
Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.
Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi 07/2013/TT-BXD 18/2013/TT-BXD

Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi 07/2013/TT-BXD 18/2013/TT-BXD

01/07/2017
Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi 07/2013/TT-BXD 18/2013/TT-BXD hướng dẫn đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng

01/07/2017
Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP - Về bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP - Về bảo trì công trình xây dựng

28/06/2017
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về bảo trì công trình xây dựng.

Công ty liên kết

Video clip

Hỗ trợ và tư vấn khách hàng

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

0989 001 303