Tin tức

Tư vấn khách hàng: 0989 001 303

Trang chủ Tin tức

Quyết định 08/2008/QĐ-BXD về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Quyết định 08/2008/QĐ-BXD về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

28/06/2017
Quyết định 08/2008/QĐ-BXD, ngày 28 tháng 5 năm 2008 Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP - Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP - Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng

28/06/2017
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
Nghị định 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội

28/06/2017
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

28/06/2017
Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
THÔNG TƯ 19/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 99 - LUẬT NHÀ Ở

THÔNG TƯ 19/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 99 - LUẬT NHÀ Ở

28/06/2017
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Công ty liên kết

Video clip

Hỗ trợ và tư vấn khách hàng

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

0989 001 303