Tin tức

Tư vấn khách hàng: 0989 001 303

Trang chủ Tin tức

THÔNG TƯ 22/2016/TT-BXD NGÀY 01/07/2016 BÃI BỎ VĂN BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH DO BXD HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH

THÔNG TƯ 22/2016/TT-BXD NGÀY 01/07/2016 BÃI BỎ VĂN BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH DO BXD HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH

28/06/2017
Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
THÔNG TƯ 26/2016/TT-BXD NGÀY 26/10/2016 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THÔNG TƯ 26/2016/TT-BXD NGÀY 26/10/2016 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

17/06/2017
Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 17 CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2008

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 17 CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2008

17/06/2017
Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
QUYẾT ĐỊNH 08 BXD VỀ QUẢN LÝ CHUNG CƯ

QUYẾT ĐỊNH 08 BXD VỀ QUẢN LÝ CHUNG CƯ

17/06/2017
Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
THÔNG TƯ SỐ 31/2016/TT-BXD NGÀY 30/12/2016 PHÂN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ

THÔNG TƯ SỐ 31/2016/TT-BXD NGÀY 30/12/2016 PHÂN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ

15/06/2017
Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
THÔNG TƯ SỐ 28/2016/TT-BXD NGÀY 15/12/2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VIỆC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ

THÔNG TƯ SỐ 28/2016/TT-BXD NGÀY 15/12/2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VIỆC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ

15/06/2017
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công ty liên kết

Video clip

Hỗ trợ và tư vấn khách hàng

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

0989 001 303