Tin tức

Tư vấn khách hàng: 0989 001 303

Trang chủ Tin tức

THÔNG TƯ 19/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 99 - LUẬT NHÀ Ở

THÔNG TƯ 19/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 99 - LUẬT NHÀ Ở

28/06/2017
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
THÔNG TƯ 22/2016/TT-BXD NGÀY 01/07/2016 BÃI BỎ VĂN BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH DO BXD HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH

THÔNG TƯ 22/2016/TT-BXD NGÀY 01/07/2016 BÃI BỎ VĂN BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH DO BXD HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH

28/06/2017
Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
THÔNG TƯ 26/2016/TT-BXD NGÀY 26/10/2016 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THÔNG TƯ 26/2016/TT-BXD NGÀY 26/10/2016 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

17/06/2017
Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 17 CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2008

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 17 CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2008

17/06/2017
Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
QUYẾT ĐỊNH 08 BXD VỀ QUẢN LÝ CHUNG CƯ

QUYẾT ĐỊNH 08 BXD VỀ QUẢN LÝ CHUNG CƯ

17/06/2017
Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
THÔNG TƯ SỐ 31/2016/TT-BXD NGÀY 30/12/2016 PHÂN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ

THÔNG TƯ SỐ 31/2016/TT-BXD NGÀY 30/12/2016 PHÂN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ

15/06/2017
Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

Công ty liên kết

Video clip

Hỗ trợ và tư vấn khách hàng

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

0989 001 303