Tư vấn khách hàng: 0989 001 303

Trang chủ Quản lý An ninh - An toàn

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”

28/11/2017

 Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), theo đó ngày 4/10 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC. Người dạy lực lượng Cảnh sát PCCC 4 điều, đó là :

1. Phải luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan tự mãn;

2. Phải thường xuyên sẵn sàng nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào, để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân;

3. Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc PCCC;

4. Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí.”

Ngày 4/6/1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 4/10 hằng năm là "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, huy động toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ,  giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ.