Văn bản pháp luật

Tư vấn khách hàng: 0989 001 303

Trang chủ Tin tức Văn bản pháp luật

Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005

04/07/2017
Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.
Thông tư số 16/2010/TT-BXD sửa đổi

Thông tư số 16/2010/TT-BXD sửa đổi

04/07/2017
Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây Dựng

Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây Dựng

04/07/2017
Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
QCVN 14: 2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

QCVN 14: 2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

04/07/2017
QCVN 14:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng

01/07/2017
Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.
Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi 07/2013/TT-BXD 18/2013/TT-BXD

Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi 07/2013/TT-BXD 18/2013/TT-BXD

01/07/2017
Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi 07/2013/TT-BXD 18/2013/TT-BXD hướng dẫn đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

Công ty liên kết

Video clip

Hỗ trợ và tư vấn khách hàng

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

0989 001 303